Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten door Provinciale Staten op de uitvoering van het beleid kunnen worden aangesproken. De Gedeputeerden zijn geen lid van Provinciale Staten, net als ministers geen lid zijn van de Eerste of Tweede Kamer.

Contact

Verhouding Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten