Gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA - Ruimte en Wonen)

Portefeuille Ruimte en Wonen

 • Ruimte
 • Samenleving
 • Wonen
 • Actieagenda Vakantieparken
 • Werklocaties en detailhandel
 • Omgevingswet
 • Ontwikkelbedrijf
 • Monumenten en erfgoed(complexen)
 • Toezicht gemeenten en financieel toezicht waterschappen
 • Bestuurlijke vernieuwing en krachtig openbaar bestuur
 • Coördinerend portefeuillehouder regionale samenwerking
 • Coördinerend portefeuillehouder BrabantStad
 • Coördinerend portefeuillehouder aandeelhouderschappen en deelnemingen
 • 4e loco commissaris van de Koning

Nevenfuncties

De volgende nevenfuncties zijn aan het ambt van gedeputeerde verbonden:

 • Voorzitter van BVO Havenschap Moerdijk
 • Lid raad van toezicht bij Automotive Campus 

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Merrienboer, H.J.A. (Erik) van
 • Geboorteplaats/-datum: Roosendaal en Nispen, 2 februari 1966
 • Woonplaats: Eindhoven
 • Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen

Opleiding

 • VWO, Thomas More College te Oudenbosch, 1978-1984
 • KU Nijmegen, Politicologie, twee specialisaties: sociaal-economisch beleid en lokaal bestuur, 1984-1989 (cum laude)
 • Cursussen Open universiteit: Europees recht, Organisatiekunde 1a en 1b en Overheidsmanagement
 • Cursussen in company: presentatie van beleidsstandpunten, journalistiek schrijven
 • Academie voor Crisisbeheersing, Cursus competenties Beleidsteam

Loopbaan

 • 2013-2015: Lid Directie Provincie Noord-Brabant/Directeur Strategie en beleid  
 • 2010-2013: Lid Directieraad Provincie Noord-Brabant/Directeur Economie en Mobiliteit   
 • Maart-november 2010: Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Eindhoven a.i   
 • 2006-2010: Wethouder Mobiliteit, Milieu, Economische Zaken, Grondzaken/Vastgoed en Burgerparticipatie /Stadsdeelgericht werken in Eindhoven             
 • 1999-2006: Gemeente Eindhoven   
  • Hoofd Bestuurs- en beleidsadvisering/Sector Strategie (2002-2006)
  • Programmamanager grotestedenbeleid (1999-2002)
  • Bestuursadviseur (1999-2002)
 • 1989-1999: Sociaal-Economische Raad   
  • Coördinator Nationaal Sociaal-Economisch Beleid (1995-1999)
  • Beleidsmedewerker Economische Zaken (1994-1995)
  • Beleidsmedewerker Onderwijs, Arbeidsmarkt, Ordening en  Consumentenaangelegen-heden (1989-1994)
 • 1988: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (stage)

Zie ook

 • Naam
  A.J. (Anneke) Bosman
  Functie
  Secretaresse Erik van Merrienboer
  ABosman@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 21 77
 • Naam
  M. (Manon) Ensink
  Functie
  Woordvoerder Erik van Merrienboer
  Eensink@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 51 02 80 23