Elies Lemkes - Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart)

Portefeuille Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart

 • Landbouw en Voedsel
 • Bodem
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Coördinerend portefeuillehouder Regionale samenwerking (incl. BrabantStad)
 • Coördinerend portefeuillehouder Brede welvaart (incl. Gezondheid)
 • Gebiedsgedeputeerde GGA Peelvenen, Strabrechtse Heide & Loonse en Drunense Duinen
 • Zevende loco CdK

Nevenfuncties Elies Lemkes-Straver

Milieu

 • Lid van het Dagelijks Bestuur Nazorgfonds
 • Lid van het Algemeen Bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter Bestuursraad Nazorgfonds
 • Voorzitter van de Stuurgroep regionaal meetnet Zuidoost-Brabant
 • Deelnemer aan Stuurgroep schone lucht akkoord Noordoost-Brabant
 • Deelnemer aan het Bestuurlijk overleg varend ontgassen
 • Deelnemer aan de Stuurgroep transitie bodem naar Omgevingswet
 • Voorzitter van COVM vliegbasis Gilze-Rijen
 • Deelnemer aan COVM Woensdrecht, COVM de Peel en COVM Volkel
 • Deelnemer aan het Bestuurlijk Platform Geopark

Landbouw en Voedsel

 • Lid van Adviescommissie ondersteunende maatregelen transitie veehouderij
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Noord-Oost Brabant
 • Lid van Brabantbrede tafel aanpak Stikstof
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van Stichting Agrifood Capital
 • Lid van de Stuurgroep OP Zuid 2014-2020
 • Lid van het Overleg Netwerk Goed Boeren
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Intensivering Toezicht Veehouderij
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL)
 • Lid van de Stuurgroep gebiedssamenwerking Zuidoostelijke Zandgronden-Peel

ORO/VTH

 • Opdrachtgever Directeurenoverleg Omgevingsdiensten Noord-Brabant
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht
 • Lid van het IPO BAC MTH

Natuur

 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Natuurnetwerk Noord-Brabant
 • Lid van het overleg GS en Noordbrabantse Waterschapsbond
 • Lid van IPO BAC VP, de interprovinciale Bestuurlijke AdviesCommissie Vitaal Platteland
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Samenwerking Grensgebied De Kempen
 • Lid van de NLDeltafel
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Grenscorridor N69
 • Opdrachtgever van Groen Ontwikkelfonds
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Markdal
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Peelvenen
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Westelijke Langstraat
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Regte Heide/Riels Laag en Proeftuin Goirle
 • Lid van het Bestuurlijke Overleg Kempenland-West en Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux

Zie ook

 • Naam
  J. (Jessica) van den Berg
  Functie
  Secretaresse gedeputeerde Elies Lemkes
  mavdberg@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 2004
 • Naam
  M. (Manon) Ensink
  Functie
  Woordvoerder Elies Lemkes - Straver
  Eensink@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 51 02 80 23