Portefeuille Energie, Circulaire economie en Milieu

 • Energie
 • Circulaire economie
 • Verduurzaming Provinciehuis
 • Milieu
 • Gebiedsgedeputeerde GGA Kampina & Westelijke Langstraat
 • Derde loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

Energie:

 • Voorzitter Stuurgroep RES Brabant
 • Lid van vier Brabantse regionale stuurgroepen RES
 • Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie
 • Lid van de IPO BAC Energie
 • Lid van de IPO BAC MTH
 • Lid Bestuurlijke kopgroep Bovenregionaal Warmtenet
 • Voorzitter Stuurgroep green deal geothermie Brabant
 • Lid Borgingscommissie Sociale Innovatie Energie
 • Voorzitter Aandeelhouderscommissie Enexis
 • Lid stuurgroep Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf Hart van Brabant
 • Voorzitter taskforce netschaarste MRE
 • Lid industrietafel Middenwest-Brabant
 • Lid stuurgroep Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk en Schelde-Delta Regio

Milieu:

 • Voorzitter Bestuursraad en bestuurslid Nazorgfonds
 • Voorzitter Follow-up ALM-studie
 • Lid Stuurgroep regionaal meetnet Zuidoost-Brabant
 • Lid Stuurgroep schone lucht akkoord Noordoost-Brabant
 • Lid Bestuurlijk overleg varend ontgassen
 • Lid COVM De Peel, Gilze, Volkel en Woensdrecht (in laatste drie vervangen door programmamanager Milieu)
 • Lid Stuurgroep transitie bodem naar Omgevingswet
 • Lid van de IPO BAC MTH (voor milieudeel)

Circulaire economie:

 • Ambassadeur Groene Cirkels Cosun Beet Company

Gebiedsgerichte aanpak:

 • Voorzitter stuurgroep GGA Regte Heide en Riels Laag
 • Lid stuurgroep GGA De Kampina
 • Lid stuurgroep GGA Westelijke Langstraat
 

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid Instituutsadviesraad Differ    
 • Lid Raad van Toezicht Milieucentraal
 • Voorzitter Raad van Advies Caring Farmers

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • Lid interprovinciale ethische commissie voor digitalisering

Zie ook

 • Naam
  H. (Hanneke) Massuger
  Functie
  Secretaresse Anne-Marie Spierings
  JMassuger@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 25 80
 • Naam
  F.R. (Floris) Ran
  Functie
  Woordvoerder Anne-Marie Spierings
  fran@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 55 68 65 95