De fondsen op een rij :

  • Energiefonds Brabant: € 60 miljoen voor projecten gericht op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Meer informatie: www.bom.nl
  • Innovatiefonds Brabant: € 125 miljoen om samen met particuliere investeerders financiering te bieden aan mkb-ondernemingen die innoveren op het gebied van hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek, maintenance, zorg, slimme mobiliteit, landelijk gebied. Of voor innoverende voorstellen in de vrijetijds- of de creatieve sector. Meer informatie: www.bom.nl
  • Groen Ontwikkelfonds Brabant: € 240 miljoen om samen met publieke en private partners in het Natuur Netwerk Brabant verbindingen tussen natuurlandschappen aan te leggen. Meer informatie: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
  • Brabant C Fonds: € 25 miljoen voor de ontwikkeling en koppeling van samenwerkingsverbanden, stimuleren van de cultuursector om met bijzondere initiatieven te komen en financiering van projecten tot maximaal 30%. Meer informatie: www.brabantc.nl
  • Leisure Ontwikkel Fonds: Circa € 10 miljoen in 10 jaar om de ontwikkeling van innovatief vrijetijdsaanbod te stimuleren, dat structureel bezoekers van verder weg trekt, die langer verblijven en meer besteden. Dit geeft een positieve impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid. Meer informatie: www.lofbrabant.nl
  • Brabant Startup Fonds: € 10 miljoen voor startups bij financiering om tot product-market fit te komen. Het fonds vult een gat in het eerste deel van de financieringsketen en versterkt de technologische groei met krachtige cross-overs van topclusters. Meer informatie: Brabant Startup Fonds

Het werkkapitaal van 3 fondsen blijft voor de provincie zijn waarde houden omdat na verloop van tijd de provincie haar medefinanciering weer terugkrijgt. Zo worden de publieke gelden optimaal ingezet en kan de provincie steeds opnieuw blijven investeren in verschillende projecten.

Evaluatie fondsen

Bij het Breedbandfonds heeft de markt inmiddels de taken overgenomen. Verder is de inrichting en uitvoering van de fondsen efficiënt en effectief. Voor de toekomst worden goede resultaten verwacht.

Bij de evaluatie is gekeken naar het Brabant C fonds, Breedbandfonds, Energiefonds, Groen Ontwikkelfonds en het Innovatiefonds. Deze fondsen zijn in 2014 en 2015 opgericht om de Essent-gelden te investeren in de toekomst van Brabant.

Agenda van Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft in 2010 gewerkt aan een dubbele opgave. Enerzijds haar profiel versterken met een duidelijke agenda. En anderzijds ruimte creëren voor noodzakelijke bezuinigingen.

Hoofddoelstelling van de Agenda van Brabant is tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s te blijven behoren. Zo kan op lange termijn duurzame welvaart en welzijn voor alle Brabanders gegarandeerd worden. Vanuit die ambitie concentreert de provincie zich op het vestigings- en leefklimaat van Brabant.

Voor de provincie als middenbestuur heeft dat geleid tot nieuwe rollen, positie en taken. Daarnaast is er invulling gegeven aan een investeringsstrategie en investeringsfondsen.

Zie ook