Begroting 2024


De begroting bedraagt in 2024 ruim € 1,4 miljard. Het bestuursakkoord 2023-2027 ‘Samen Maken we Brabant’ vormt het uitgangspunt voor deze begroting.

Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.