In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen:

  • Wat wil de provincie bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en onze koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome indicatoren;
  • Wat gaat de provincie daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om onze doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn uitgedrukt in output indicatoren;
  • Financieel overzicht. Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijzigingen n.a.v. deze bestuursrapportage.

Zie ook de webversie van de Bestuursrapportage II-2022

Zie ook