In de bestuursrapportage zijn per programma de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen:

  • Wat wil de provincie bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en de koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome indicatoren.   
  • Wat gaat de provincie daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om de doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn uitgedrukt in output indicatoren.   
  • Financieel overzicht. Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijzigingen n.a.v. deze bestuursrapportage.   
  • Specificatie besluitvorming. Dit is het overzicht van alle financiële wijzigingen die in deze bestuursrapportage worden voorgelegd.

Zie ook