De bestuursrapportage bevat ook voorstellen tot bijsturing (beleidsinhoudelijk en financieel). De eventuele consequenties daarvan voor volgende begrotingsjaren worden in beeld gebracht.

Bekijk de digitale Bestuursrapportage II-2020 online of download de pdf.

Contact

Bestuursrapportage II-2020

Zie ook