De bestuursrapportage bevat ook voorstellen tot bijsturing (beleidsinhoudelijk en financieel). De eventuele consequenties daarvan voor volgende begrotingsjaren worden in beeld gebracht. Hiermee vormt de Bestuursrapportage 2019 ook de basis voor de Begroting 2020.

In de Statenvergadering van 13 september 2019 wordt de Bestuursrapportage 2019 behandeld.

  1. Statenvoorstel 42/19 Bestuursrapportage 2019
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 42/19 Bestuursrapportage 2019
  3. Bijlage 1 Statenvoorstel 42/19: Bestuursrapportage 2019
  4. Bijlage 2 Statenvoorstel 42/19: 3e begrotingswijziging 2019
  5. Bijlage 3 Statenvoorstel 42/19: Investeringsschema
  6. Bijlage 4 Statenvoorstel 42/19: Lijst Begrotingssubsidies (volgt nog)
  7. Bijlage 5 Statenvoorstel 42/19: Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2019
  8. Bijlage 6 Statenvoorstel 42/19: Gewijzigd instellingsbesluit reserve Cofinanciering Europese programma’s

Digitale Bestuursrapportage

Bekijk de digitale Bestuursrapportage 2019 online via begroting.brabant.nl.

Contact

Bestuursrapportage 2019