In financieel opzicht staat Brabant er gezond voor, maar de komende jaren is minder geld beschikbaar door een lager rendement van de immunisatieportefeuille. Daarnaast komen er een aantal grote uitdagingen op de provincie af en speelt de onzekerheid van corona. Dat vraagt volgens Gedeputeerde Staten slim inspelen op de toekomst: strakker sturen via beleidskaders, duurzaam begroten en een toekomstbestendige organisatie. Vanwege de onzekerheid door corona wordt ruimte gehouden in de algemene reserves om daar op een goede manier op in te spelen.

In een digitaal magazine leest u de belangrijkste onderwerpen waar de provincie in 2021 in investeert. U kunt ook de digitale begroting bekijken of de volledige begroting doorbladeren.

Zie ook