De eerste begroting van dit provinciebestuur laat zien dat de provincie financieel gezond is. De begroting heeft een omvang van ruim €1,1 miljard en is voor de komende jaren sluitend. Gedeputeerde Staten kijkt deze bestuursperiode vooral naar Brabant in 2030. Het provinciebestuur wil extra investeren in zaken die nodig zijn om in 2030 prettig, veilig en gezond in Brabant te kunnen leven. Denk onder andere aan het tegengaan van de verdroging, de bereikbaarheid en de schaarste op de woningmarkt.

In een digitaal magazine leest u de belangrijkste onderwerpen waar de provincie in 2020 in investeert. U kunt ook de digitale begroting bekijken of de volledige begroting doorbladeren.

Zie ook