Hoofddoelstelling van de Agenda van Brabant is tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s te blijven behoren. Zo kan op lange termijn duurzame welvaart en welzijn voor alle Brabanders gegarandeerd worden. Vanuit die ambitie concentreert de provincie zich op het vestigings- en leefklimaat van Brabant.

Voor de provincie als middenbestuur heeft dat geleid tot nieuwe rollen, positie en taken. Daarnaast is er invulling gegeven aan een investeringsstrategie en investeringsfondsen.

Investeringen   

Met de verkoop van de aandelen van Essent ontving de provincie in 2009 ruim € 3 miljard: 

  • € 2 miljard heeft de provincie belegd bij banken. Deze beleggingen leveren de provincie extra inkomsten op. Deze extra inkomsten komen weer ten goede aan Brabant. Zo legt de provincie voor realisatie van grote wegenprojecten 15 jaar lang € 50 miljoen per jaar opzij uit de opbrengsten van de beleggingen.
  • € 1 miljard is beschikbaar voor extra, toekomstgerichte investeringen in Brabant:   
    • In 2010 heeft de provincie € 276 miljoen geïnvesteerd in sport, natuur, cultuur, landschap en energie.
    • In 2013 zijn er investeringsfondsen opgericht met € 510 miljoen.

Zie ook

Documenten en bestanden (6)

Open Links Sluit Links