Samenvatting

Wilt u informatie over de hygiëne en veiligheid van open zwemwater? Of heeft u hierover een klacht? Dan kunt u hiervoor terecht bij de provincie. De provincie toetst de hygiëne en veiligheid van elke zwemlocatie tijdens het zwemseizoen. U vindt de uitkomsten op informatieborden bij de zwemlocaties, via de zwemwatertelefoon of op www.zwemwater.nl. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Problemen of klachten over open zwemwater? Deze kunt u melden via de zwemwatertelefoon: telefoon (073) 680 80 58.

Formulier

Als u informatie wilt over zwemmen in open water, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de provincie. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De provincie toetst de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater. De uitkomsten hiervan plaatst de provincie op een informatiebord in de buurt van elke zwemlocatie.

Tijdens het zwemseizoen maakt de provincie de resultaten van haar onderzoeken bekend via de volgende media: www.zwemwater.nl, een informatiebord bij de zwemlocatie, de lokale media bij directe problemen met het zwemwater. Klachten over open water meldt u bij de zwemwatertelefoon: (073) 680 80 58.

Problemen of klachten over open zwemwater?

Deze kunt u melden via de zwemwatertelefoon: telefoon (073) 680 80 58. 

17-04-2024