Samenvatting

Wilt u een zwembad openen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan moet u hiervan een melding doen. U doet de melding bij de provincie.

Als u een zwembad wilt openen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen:

 • openbare zwembaden
 • semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's
 • peuterbaden
 • medische baden
 • zwembaden in de open lucht, bijvoorbeeld een deel van een vijver, meer of rivieroever

U doet een melding in het Omgevingsloket voor een van de volgende activiteiten:

 • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin voor eenmalig gebruik
 • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin waarin het water wordt gedesinfecteerd
 • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een zwemvijver
 • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in overige badwaterbassin

Het gaat nu over de activiteit zwemmen en baden en daarbij wordt niet langer aangesloten bij het begrip badinrichting. Voorafgaand aan de start van de activiteit dient het bevoegd gezag op de hoogte te worden gebracht van het feit dat op een bepaalde locatie gelegenheid tot zwemmen of baden wordt geboden. (Desgewenst kan een initiële controle van de voorgenomen activiteit worden uitgevoerd om te beoordelen of maatwerk voorschriften nodig zijn)

Een melding is pas compleet als alle gegevens zijn verstrekt.

De volgende gegevens zijn verplicht:
a de aanduiding van de activiteit;
b de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
c het adres waarop de activiteit wordt verricht; en
d de dagtekening.

Ten minste 4 weken voordat de activiteit wordt verricht, worden de gegevens verstrekt.
Indien de activiteit door een ander zal worden verricht, worden de gewijzigde gegevens verstrekt ten minste 4 weken voordat de activiteit wordt verricht.

U doet een melding bij de provincie als u een zwembad opent, wijzigt of uitbreidt.

U doet uw melding bij de provincie waar het zwembad ligt of komt te liggen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u een zwembad gaat gebruiken. Gaat het om een uitbreiding of wijziging? Doe dan de melding minimaal 4 weken voordat u het gewijzigde of uitgebreide deel van het zwembad gaat gebruiken.

Zo doet u een melding:

 • Ga naar het Omgevingsloket 
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning.

17-04-2024