Samenvatting

Wilt u de maximale geluidsbelasting weten die geldt voor bedrijven op uw bedrijfsterrein? Bijvoorbeeld omdat u een omgevingsvergunning voor het milieu wilt aanvragen. U kunt het zonebeheersysteem opvragen bij de gemeente.

Omschrijving

Uw bedrijf kan alleen een omgevingsvergunning voor het milieu krijgen als de geluidsbelasting binnen de grenswaarden ligt. Sommige industrieterreinen kennen een geluidzonering. Deze industrieterreinen zijn met name bedoeld voor ‘grote lawaaimakers’ en middels de geluidzone een goed scheiding te krijgen tussen bedrijven en woningen. De gemeente is verantwoordelijk voor deze geluidzonering. Om de geluidsbelasting te toetsen is er voor een geluidgezoneerd industrieterrein een zonebeheersysteem beschikbaar. Met dit zonebeheersysteem kijkt de gemeente of de geluidsbelasting van uw bedrijf voldoet aan de gestelde grenswaarden. Het zonebeheerplan geeft aan hoeveel ruimte er nog is voor meer geluid op zo’n industrieterrein.

Contact

Om te weten of uw bedrijf is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein, kunt U contact opnemen met de gemeente. Het zonebeheersysteem kunt u opvragen bij de gemeente. In een aantal situatie heeft de gemeente de uitvoering van het zonebeheer in de handen van de omgevingsdienst gelegd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Optie a*: Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Optie b*: Uw bericht kunt u ook via andere kanalen sturen. U kunt het hiernaast vermelde telefoonnummer bellen of uw bericht sturen naar het hiernaast vermelde postadres.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

28-10-2019