Samenvatting

Particulieren en rechtspersonen, of een samenwerkingsverband daarvan, kunnen een subsidie ontvangen voor wijstherstelprojecten.

Formulier

Particulieren en rechtspersonen, of een samenwerkingsverband daarvan, kunnen een subsidie ontvangen voor wijstherstelprojecten. Hierbij worden gronden, door het nemen van maatregelen, omgezet tot wijstgronden. Binnen de subsidieregeling wordt er onder andere rekening gehouden met de afwaardering van de grond door functieverandering.

De voorwaarden zijn beschreven in het Investeringsreglement. Dit reglement is terug te vinden op:https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/ik-wil-subsidie-aanvragen/subsidieregeling

Contact

Voor vragen kunt u de Werkeenheid Natuur bellen of mailen via 06 18 30 30 65 of werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl.

U kunt een aanvraag indien bij het Groen Ontwikkel Fonds Brabant. Wij adviseren u om, voordat u uw plannen voor natuurontwikkeling indient, eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u in algemene zin adviseren over natuurontwikkeling en specifiek over de mogelijkheden die het Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt. Ook helpen zij u met de subsidieaanvraag.

Voor een stappenplan van het doorlopen van de subsidieregeling, zie de story map.  

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

 

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

 

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

01-01-2018

31-12-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

12-09-2022