Samenvatting

Wilt u handelingen verrichten die volgens de bepalingen in de Wet milieubeheer verboden zijn? U kunt in bepaalde gevallen een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Omschrijving

U mag geen handelingen verrichten die verboden zijn in de Wet milieubeheer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor het verrichten van deze verboden handelingen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn: het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft; het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen naar een geschikt inzamelingspunt zonder dat aan de gewenste voorwaarden is voldaan; het juist toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen; het verbranden en/of storten van afvalstoffen buiten een daartoe bestemde inrichting. Bijvoorbeeld het verbranden van aardappelloof of tuinafval.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:

  • milieubescherming is niet in gevaar;
  • het gaat om doeltreffend beheer van afvalstoffen of afvalwater;
  • het gaat niet om gevaarlijke afvalstoffen (deze voorwaarde geldt alleen voor ontheffingen door de provincie).

Ook andere voorwaarden zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van uw situatie. Ga voor meer informatie hierover naar de ontheffingverlener.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de juiste instantie. Dit kan zijn de gemeente, de provincie of de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het ligt aan de handeling die u wilt uitvoeren waar u moet zijn.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen.

Aanpak

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Optie a*: Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Optie b*: Uw bericht kunt u ook via andere kanalen sturen. U kunt het hiernaast vermelde telefoonnummer bellen of uw bericht sturen naar het hiernaast vermelde postadres.

Formulier opvragen

Het is mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

16-12-2019