Samenvatting

Wilt u ontheffing van 1 van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994? U vraagt ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Ook kunt u ontheffing vragen voor diverse bepalingen in de Regeling voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dan vraagt u de ontheffing aan bij Rijkswaterstaat of bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Formulier

Omschrijving

In de Wegenverkeerswet 1994 staan regels en verkeerstekens die gelden op de openbare wegen. Als u ontheffing wilt van 1 van deze regels, dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Bijvoorbeeld u kunt als boer uw akker alleen bereiken via een openbaar fietspad. U kunt ontheffing aanvragen om met een tractor op het fietspad te mogen rijden. Wilt u ontheffing van de bepalingen die in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staan? Dan richt u zich tot Rijkswaterstaat of het CBR. Ook kunt u ontheffing krijgen van voor voertuigen geldende vereisten. Deze ontheffing kunt u aanvragen bij de RijksDienst voor het Wegverkeer (RDW). Dit geldt ook voor ontheffingen voor bijzondere transporten. Ontheffing over op de regels voor autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen kunt u aanvragen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Voorwaarden

De aanvraag moet zijn voor een weg die van de provincie is. (kaart met alle provinciale wegen) Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij wordt gekeken of de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijft. Als dit niet het geval is, verlenen de Gedeputeerde Staten geen vergunning.

Contact

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, dient u een aanvraag in bij het college van Gedeputeerde Staten.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Gedeputeerde Staten nemen dit besluit.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

27-08-2020