Samenvatting

Zorgvuldige Veehouderij is een sector die op een gezonde manier verbonden wil zijn met de sociale en fysieke leefomgeving. De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en de Webapplicatie BZV zijn instrumenten om die ambitie te realiseren. De BZV maakt het handelen van de veehouder zichtbaar op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en fysieke leefomgeving. Als de veehouder bepaalde zaken beter regelt dan de wet voorschrijft kan hij daarmee ruimte verdienen om te ontwikkelen.

Formulier

Omschrijving

Met deze Webapplicatie kunnen veehouders en hun adviseurs BZV aanvragen voorbereiden en indienen. In de applicatie kan de gebruiker scenario’s aanmaken, de gewenste bedrijfssituatie invoeren en maatregelen kiezen. De applicatie berekent de BZV score en geeft aan of een scenario aan de BZV voldoet. Als een scenario aan de voorwaarden voldoet dan kan de aanvraag worden ingediend. Goedgekeurde BZV aanvragen worden gepubliceerd op het openbare gedeelte van de applicatie.

Voorwaarden

Als een bedrijf voldoende bovenwettelijke inspanningen levert dan slaagt het voor de BZV.

  • Het bedrijf moet minimaal een 7,0 scoren,
  • waarvan minstens 0,2 op Certificaten
  • en een 0,6 op Inrichting & Omgeving.

Bekijk de overige voorwaarden in de Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij.

Contact

Heeft u vragen, mail dan naar bzv@brabant.nl. Op bzv.brabant.nl staan de actuele contactgegevens.

Termijn

Het Pdf rapport verschijnt direct na de aanvraag op uw scherm.

De looptijd van het aanvragen van een vergunning is afhankelijk van de instantie waar u uw vergunning aanvraagt.

Aanpak

Als veehouder kunt u toegang krijgen tot het besloten deel van de applicatie door in te loggen in de applicatie. Hier kunt u toegang vragen tot uw bedrijfslocatie(s).Hier kunt u ook uw adviseur machtigen.

Adviseurs kunnen eveneens toegang krijgen door in te loggen in de applicatie. Adviseurs kunnen toegang krijgen tot bedrijfslocaties via het online formulier.

In de volgende stap maakt u -eventueel met uw adviseur- scenario(’s) in de applicatie. Als het door scenario voldoet dan kunt u het indienen. De applicatie maakt vervolgens een pdf-rapport dat u kunt meesturen met de vergunningaanvraag.

De precieze aanpak staat in de werkinstructie op bzv.brabant.nl.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

05-07-2018