Samenvatting

Zorgvuldige Veehouderij is een sector die op een gezonde manier verbonden wil zijn met de sociale en fysieke leefomgeving. De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en de Webapplicatie BZV zijn instrumenten om die ambitie te realiseren. De BZV maakt het handelen van de veehouder zichtbaar op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en fysieke leefomgeving. Als de veehouder bepaalde zaken beter regelt dan de wet voorschrijft kan hij daarmee ruimte verdienen om te ontwikkelen.

Formulier

Met deze Webapplicatie kunnen veehouders en hun adviseurs BZV aanvragen voorbereiden en indienen. In de applicatie kan de gebruiker scenario’s aanmaken, de gewenste bedrijfssituatie invoeren en maatregelen kiezen. De applicatie berekent de BZV score en geeft aan of een scenario aan de BZV voldoet. Als een scenario aan de voorwaarden voldoet dan kan de aanvraag worden ingediend.

Goedgekeurde BZV aanvragen worden gepubliceerd op het openbare gedeelte van de applicatie.

Heeft u vragen, mail dan naar bzv@brabant.nl. Op bzv.brabant.nl staan de actuele contactgegevens.

De looptijd van het aanvragen van een vergunning is afhankelijk van de instantie waar u uw vergunning aanvraagt.

Als veehouder kunt u toegang krijgen tot het besloten deel van de applicatie door in te loggen in de applicatie. Hier kunt u toegang vragen tot uw bedrijfslocatie(s).Hier kunt u ook uw adviseur machtigen.

Adviseurs kunnen eveneens toegang krijgen door in te loggen in de applicatie. Adviseurs kunnen toegang krijgen tot bedrijfslocaties via het online formulier (zie de kop formulieren)

Na aanmelden maakt u -eventueel met uw adviseur- scenario(’s) in de applicatie. Als het scenario voldoet, dan kunt u het indienen. Daarna maakt u vervolgens van het ingediende scenario een pdf-rapport dat u kunt meesturen met de vergunningaanvraag.

Voor meer informatie raadpleeg de werkinstructie of neem contact op met het secretariaat.

E-Herkenning

Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de BZV webapplicatie moet u in het bezit zijn van een niveau 2+ E-Herkenning inlogmiddel “Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij” van de Prov. Noord-Brabant.

 

07-02-2024