Samenvatting

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u een complex bedrijf heeft, vraagt u toestemming bij de provincie aan. Anders vraagt u toestemming aan de gemeente. Een complex bedrijf is een bedrijf dat door aard en omvang grote invloed kan hebben op de omgeving.

Formulier

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u een complex bedrijf heeft, dan vraagt u toestemming aan bij de provincie. Lees meer over complexe bedrijven. Anders vraagt u toestemming aan de gemeente.

Voorwaarden voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk zijn onder andere:

 • Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan vraagt u een vergunning aan. Anders doet u een melding.
 • In het omgevingsplan van uw gemeente is de opslag van vuurwerk toegestaan.
 • In de opslag is een brandmeldinstallatie.
 • In de opslag is een brandblusinstallatie.
 • De opslag voldoet aan de andere eisen van het Vuurwerkbesluit.
 • U zorgt voor een veiligheidsbeleid.

Slaat u meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk op? Dan moet u een veiligheidsrapport hebben.

Als u een complex bedrijf heeft, dan vraagt u toestemming aan bij de provincie. Lees meer over complexe bedrijven.  Anders vraagt u toestemming aan de gemeente.

De provincie neemt binnen 26 weken een beslissing op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze termijn kan de provincie verlengen als er aanvullende gegevens nodig zijn.

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt meteen een melding doen of een vergunning aanvragen.
 • Log in met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
  • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
  • waar u het vuurwerk wilt opslaan
  • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

17-04-2024