Samenvatting

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u een complex bedrijf heeft, vraagt u toestemming aan de provincie. Anders vraagt u toestemming aan de gemeente. Een complex bedrijf is een bedrijf dat door aard en omvang grote invloed kan hebben op de omgeving.

Formulier

U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen? Doe dan een 'melding Vuurwerkbesluit' via de AIM-module en een ‘melding Activiteitenbesluit’ bij Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf af mogen steken. Dit vuurwerk is herkenbaar aan de categorie-indeling 1 of 2.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk (categorie 4) of meer dan 25 kg theatervuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. Voor opslag van theatervuurwerk tot 25 kg is geen vergunning nodig.

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

Meer informatie over het afsteken van vuurwerk leest u bij: ‘Vuurwerk afsteken’.

Voorwaarden voor een vergunning voor de opslag of verkoop van consumentenvuurwerk zijn onder andere:

  • Een minimale afstand van de opslag tot kwetsbare objecten (omwonenden).
  • In de opslag is een brandmeldinstallatie aanwezig.
  • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan. Het kan zijn dat u op basis van het bestemmingsplan een vergunning of toestemming nodig heeft.
  • Voor opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding vuurwerkbesluit.
  • Voor opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk vraagt u een omgevingsvergunning aan.
  • De opslag voldoet bouwkundig en brandtechnisch aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. Zo is er bijvoorbeeld een brandblusinstallatie in de vuurwerkopslag aanwezig.
  • U voert een actief veiligheidsbeleid.
  • Bij opslag van meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk stelt u een veiligheidsrapport op.

Wilt u theatervuurwerk opslaan? Dan zijn de regels onder andere:

  • Tot 25 kg dan moet de opslag plaatsvinden in een 60 minuten brandwerende kast.
  • Bij meer dan 25 kg opslag gelden dezelfde eisen als bij het opslaan van consumentenvuurwerk.

Omdat consumentenvuurwerk ook bij een tankstation verkocht mag worden, zijn er regels voor het gelijktijdig lossen van brandstoffen en vuurwerk.

Bij opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding via de AIM-module. U heeft hiervoor eHerkenning nodig. Vul ook het meldingsformulier vuurwerk in op de website van Infomil. Doe dit minstens 4 weken van tevoren.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of heeft u professioneel vuurwerk of meer dan 25 kilo theatervuurwerk in uw opslag? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.

Er wordt binnen 26 weken een beslissing genomen op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze termijn kan worden verlengd als er aanvullende gegevens nodig zijn.

Wilt u maximaal 10.000 kilo vuurwerk opslaan? Doe dan een melding vuurwerkbesluit en een melding activiteitenbesluit.

Bent u van plan meer dan 10.000 kilo vuurwerk op te slaan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

02-06-2023