Samenvatting

Bent u van plan om bedrijfsmatig professioneel vuurwerk af te steken? Dan moet u hiervoor een bedrijfsvergunning aanvragen bij de provincie. U krijgt de vergunning alleen als u in het bezit bent van een KIWA-certificaat en als u een verzekering heeft afgesloten.

Omschrijving

Als u vuurwerk wilt afsteken, dan moet u in het bezit zijn van een bedrijfsvergunning van de provincie. De vergunning is nodig voor consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. De vergunning is nodig voor het opbouwen, installeren, bewerken en het afsteken van vuurwerk. Ook voor het verwijderen van het vuurwerk na de ontbranding. Bent u in het bezit van een vuurwerk bedrijfsvergunning? Dan moet u elke keer weer toestemming vragen voor het afsteken van vuurwerk aan de provincie.

Voorwaarden

Om een bedrijfsvergunning vuurwerk aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U kunt aantonen dat u bedrijfsmatig vuurwerk wilt afsteken.
  • U beschikt over het KIWA-certificaat vuurwerkdeskundige.
  • U beschikt over de vereiste aansprakelijkheidsverzekering.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de provincie waarin u bent gevestigd. Als u in het buitenland bent gevestigd, vraagt u de vergunning aan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Termijn

De provincie neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

14-11-2018