Samenvatting

Projecten die gericht zijn op het inwinnen van advies over het herbestemmen van een agrarisch bouwperceel, komen in aanmerking voor een subsidie van de provincie. Deze subsidie wordt verleend in de vorm van een voucher. 

Omschrijving

Eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen en veehouderijen, al dan niet met een agrarische neventak, die voornemens zijn om de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de veehouderij op hun agrarisch bouwperceel te beĆ«indigen of om te schakelen, kunnen een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

  • het inwinnen van een advies over de herbestemming van een agrarisch bouwperceel in Noord-Brabant (= geven van een nieuwe functie aan een agrarisch bouwperceel of sloop van bebouwing op het agrarisch bouwperceel);
  • het project beoogt twee fases te doorlopen;
  • de aanvrager heeft geen woningbouwafspraken over het agrarisch bouwperceel gemaakt met de provincie of gemeente waarin de locatie is gelegen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling vouchers agrarische bouwpercelen Noord-Brabant. 

Contact

Voor informatie en achtergrond van deze regeling, kunt u de website  van VABimpuls raadplegen.

Voor vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement via de website van Stimulus. Stimulus Programmamanagement is bereikbaar via secretariaat@stimulus.nl of via 040-2370100.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen binnen de periode van 10 december 2019, vanaf 09:00 uur tot en met 1 december 2021, tot 17:00 uur, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.500.000.

Startdatum

10-12-2019

Einddatum

01-12-2021

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

30-07-2021