Samenvatting

De gemeente besluit of u een bijstanduitkering krijgt en vooruitlopend daarop in aanmerking komt voor een voorschot. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) besluit of u een aanvullende bijstand krijgt. Als het te lang duurt voordat de gemeente of SVB een besluit neemt of de gemeente of SVB reageert niet op uw verzoek om een voorschot, dan kunt u contact opnemen met de provincie.

Als de provincie besluit dat uw onmiddellijk bijstand moet krijgen, is de gemeente of SVB verplicht dat uit te voeren.

U kunt uw verzoek voor onmiddellijke (onverwijlde) bijstand indienen bij de provincie.

Wilt u dit product gebruiken?

Lees dan eerst de beschrijving hieronder, deze informatie is belangrijk.

Bent u het niet eens met de afwijzing voor de bijstandsuitkering? Of met de hoogte van het voorschot voor bijstand of van de aanvullende bijstand voor 65-plussers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan kunt u gebruik maken van de voorziening onverwijlde bijstand. U dient een verzoek in bij de Commissaris der Koning van uw provincie.

Omschrijving

Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U kunt dan een voorschot op de uitkering aanvragen. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering. Weigert de gemeente u een voorschot te geven? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen. Dit kan als het gaat over een voorschot voor de bijstand. Of over het voorschot van de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de voorziening onverwijlde bijstand, gelden de volgende voorwaarden:
U heeft:

  • een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente
  • een aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

En daarnaast geldt:

  • De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op de aanvraag.
  • U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd.
  • In afwachting van de beslissing heeft u een voorschot aangevraagd. 
  • De gemeente heeft besloten om u geen of een te klein voorschot te geven. 
  • U heeft het voorschot dringend nodig en kunt niet langer wachten.
  • De kans dat u de uitkering krijgt, is groot.
  • dat u een formeel verzoek om een voorschot heeft ingediend.

Contact

U kunt een verzoek tot onverwijlde bijstand indienen bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten, of de Commissaris van de Koning van uw provincie.

Termijn

De provincie streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw aanvraag.

Het Kabinet van de Commissaris van de Koning reageert binnen 5 werkdagen op uw verzoek.

Aanpak

U vraagt de onverwijlde bijstand schriftelijk aan bij de provincie. U mag iemand anders machtigen. Dit houdt in dat iemand anders de aanvraag voor u mag schrijven.

U kunt ook telefonisch onverwijlde bijstand aanvragen.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de provincie.

Gedurende de bezwaarperiode bij de gemeente heeft u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaar, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

20-03-2018