Samenvatting

De Verordening ruimte Noord-Brabant stelt regels voor ruimtegebruik en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In het algemeen zijn er gebieden aangewezen waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wel of juist niet mogelijk zijn.
In bepaalde gevallen kunnen gemeenten ontheffing aanvragen om een ruimtelijke ontwikkeling die strijdig is met de Verordening toch mogelijk te maken.

Formulier

Omschrijving

De Verordening ruimte Noord-Brabant stelt regels voor ruimtegebruik en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In het algemeen zijn er gebieden aangewezen waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wel of juist niet mogelijk zijn. In bepaalde gevallen kunnen gemeenten ontheffing aanvragen om een ruimtelijke ontwikkeling die strijdig is met de Verordening toch mogelijk te maken. De ontheffing kan met het e-formulier worden aangevraagd door gemeenten. Meer informatie via mail ToezichtRO@Brabant.nl

Voorwaarden

Een ontheffing kan uitsluitend worden verleend vóór de vaststelling van een bestemmingsplan.

Contact

Een verzoek kan worden ingediend op basis van een goede motivatie en goed kaartmateriaal. Vermeld de contactpersoon bij de gemeente voor dit plan.

Een uitgebreidere checklist is opgenomen in het E-formulier.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

15-04-2019