Samenvatting

Gemeentelijke projecten die zijn opgenomen in het regionaal uitvoeringsprogramma van een GGA-regio komen voor een subsidie in aanmerking. Het gaat hierbij om infrastructurele en niet-infrastructurele projecten. Projecten gericht op het fysiek toegankelijk maken van haltes en het aanschaffen en plaatsen van haltemeubilair zijn ook subsidiabel.

Formulier

Per regio bespreken de deelnemende gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties welke projecten opgenomen worden in het jaarlijks vast te stellen regionaal uitvoeringsprogramma. De regionale uitvoeringsprogramma’s komen tot stand in het bestuurlijk overleg van de GGA-regio’s, waaraan de provincie deelneemt. 

Voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 4 (Verkeers- en vervoersprojecten GGA) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Voor vragen over de declaratieformulieren kunt u contact op nemen met Huub van den Aker, email HvdAker@brabant.nl

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Projecten die zijn opgenomen in een regionaal uitvoeringsprogramma en betrekking hebben op infrastructurele en niet-infrastructurele projecten worden ingediend in de periode van 1 december 2019 tot en met 31 januari 2020.  

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 17.633.000.

01-12-2019

31-01-2020

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

22-02-2024