Samenvatting

Gemeentelijke projecten die zijn opgenomen in het regionaal uitvoeringsprogramma van een GGA-regio komen voor een subsidie in aanmerking. Het gaat hierbij om infrastructurele en niet-infrastructurele projecten. Projecten gericht op het fysiek toegankelijk maken van haltes en het aanschaffen en plaatsen van haltemeubilair zijn ook subsidiabel.

Formulier

Omschrijving

Per regio bespreken de deelnemende gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties welke projecten opgenomen worden in het jaarlijks vast te stellen regionaal uitvoeringsprogramma. De regionale uitvoeringsprogramma’s komen tot stand in het bestuurlijk overleg van de GGA-regio’s, waaraan de provincie deelneemt. 

Voorwaarden

Voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 4 (Verkeers- en vervoersprojecten GGA) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Voor vragen over de declaratieformulieren kunt u contact op nemen met Huub van den Aker, email HvdAker@brabant.nl

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

Projecten die zijn opgenomen in een regionaal uitvoeringsprogramma en betrekking hebben op infrastructurele en niet-infrastructurele projecten worden ingediend in de periode van 1 december 2019 tot en met 31 januari 2020.  

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 17.633.000.

Startdatum

01-12-2019

Einddatum

31-01-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

04-02-2020