Samenvatting

Gemeentelijke projecten die zijn opgenomen in het regionaal uitvoeringsprogramma van een GGA-regio komen voor een subsidie in aanmerking. Het gaat hierbij om infrastructurele en niet-infrastructurele projecten. Projecten gericht op het fysiek toegankelijk maken van haltes en het aanschaffen en plaatsen van haltemeubilair zijn ook subsidiabel.

Formulier

Omschrijving

Per regio bespreken de deelnemende gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties welke projecten opgenomen worden in het jaarlijks vast te stellen regionaal uitvoeringsprogramma. De regionale uitvoeringsprogramma’s komen tot stand in het bestuurlijk overleg van de GGA-regio’s, waaraan de provincie deelneemt. 

Voorwaarden

Voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 4 (Verkeers- en vervoersprojecten GGA) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Voor vragen over de declaratieformulieren kunt u contact op nemen met Henk van den Broek, email HAvdBroek@brabant.nl

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het digitale aanvraagformulier. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het aanvraagformulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) nodig. Met dit middel kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Bij deze subsidie is de keuze voor communicatie via de berichtenbox technisch nog in ontwikkeling. Zodra het technisch mogelijk is zullen alle verdere berichtwisselingen door de provincie Noord-Brabant via de Berichtenbox lopen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

Projecten die zijn opgenomen in een regionaal uitvoeringsprogramma en betrekking hebben op infrastructurele en niet-infrastructurele projecten worden ingediend in de periode van 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019.  

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €15.989.266.

Startdatum

01-12-2018

Einddatum

31-01-2019

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

18-12-2018

Zie ook

Veelgestelde vragen (3)

Open Links Sluit Links
 • Aanvraagmogelijkheden formulier
  U kunt het formulier op de volgende manieren aanvragen en indienen

  Digitaal formulier invullen en ondertekenen

  U vult het digitale aanvraagformulier in en eventuele bijlagen kunt u direct uploaden en meesturen.

  Vervolgens ondertekent u met een rechtsgeldige digitale handtekening

  Downloaden formulier (pdf) met e-mail indienen

  U download het formulier, vul deze in en ondertekent het. Mail het formulier naar het aangegeven emailadres of stuur het per post op naar het aangegeven postadres

  Formulier papieren versie aanvragen

  U kunt in een aantal gevallen een papieren versie van het formulier aanvragen via telefoonnummer 073-6812990. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met eventuele bijlagen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

 • Digitaal ondertekenen

  Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten:

  E-herkenning

  Voor ondernemers of organisaties: digitaal ondertekenen met eHerkenning

  DigID

  Voor burgers: digitaal ondertekenen met DigiD

 • Verzenden formulier

  Formulier digitaal inzenden

  • Ondernemers of organisaties kunnen gebruik maken van het beveiligd e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit veilige mailsysteem en heeft onze voorkeur
  • Burgers, maar ook ondernemers of organisaties kunnen ook kiezen voor digitaal versturen op normale manier, dan verloopt de communicatie op reguliere wijze

  Formulier opsturen per post

  Kunt of wilt u geen gebruik maken van digitale verzending, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie