Samenvatting

Voor het exploiteren van een veerverbinding waarmee fietspaden van het Fietsnetwerk Noord-Brabant met elkaar worden verbonden, kunt u subsidie aanvragen.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten kunnen voor het exploiteren van een veerverbinding waarmee fietspaden van het Fietsnetwerk Noord-Brabant met elkaar worden verbonden, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de instandhouding van de veerverbinding heeft een breed draagvlak binnen de GGA-regio;
  • de veerverbinding is niet rendabel te exploiteren;
  • de oevergemeenten dragen ten minste 50 procent bij in het exploitatietekort.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง10 (Veerdiensten in het Fietsnetwerk Noord-Brabant) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 8 januari 2019 tot en met 31 januari 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 600.000.

Startdatum

08-01-2019

Einddatum

31-01-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-04-2019