Samenvatting

Projecten voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda spoor, HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) en knooppunten komen in aanmerking voor subsidie. 

Formulier

Omschrijving

Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, wegbeheerders, openbaar vervoerbedrijven en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het verbeteren van de infrastructuur van openbaar vervoer, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project draagt bij aan een van de volgende doelen:
  1. het vergroten van de nationale en internationale connectiviteit;
  2. het verbeteren van het daily urban system;
 • het project past binnen ten minste een van de volgende strategielijnen, bedoeld in de Ontwikkelagenda:
  1. versnellen, gericht op kortere reistijden en hogere frequenties met het OV tussen Brabant en regio’s in het binnenland en het buitenland;
  2. verdichten, gericht op aantrekkelijke knooppunten met een goede mix van woon- en werkfuncties;
  3. verknopen, gericht op goed voor- en natransport van de knoop voor fiets, P&R en HOV;
  4. veraangenamen, gericht op aantrekkelijke busstations en overige stations en een prettige reiservaring met spoor en HOV;
  5. vervlechten of ontvlechten, gericht op een optimaal samenspel tussen personenvervoer en goederenvervoer.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 6 van de Subsidieregeling verkeer- en vervoer Noord-Brabant 2016

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie. 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 8 januari 2019 tot en met 31 mei 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.700.000,-.

 

Startdatum

08-01-2019

Einddatum

31-05-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-04-2019