Samenvatting

Projecten die bijdragen aan het realiseren van het Brabantse snelfietsroutenetwerk komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

Formulier

Gemeenten of een samenwerkingsverband van gemeenten kunnen voor het aanleggen van een snelfietsroute(deel) een subsidie aanvragen. Ook voor het aanleggen of aanpassen van een kunstwerk, voetgangersvoorziening, bewegwijzering, markering of verlichting ten behoeve van de snelfietsroute kan subsidie worden aangevraagd.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

Een door alle betrokken gemeenten ondertekende bestuursovereenkomst snelfietsroutes met daarin afspraken over:

  1. Ontwerp
  2. Kwaliteitsniveau
  3. Kostenprognose
  4. Planning en fasering
  5. Risico's

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 2 (Snelfietsroutes) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 3 mei 2018 tot en met 1 juli 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 61.000.000.

03-05-2018

01-07-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

22-02-2024