Samenvatting

Projecten die bijdragen aan het realiseren van het Brabantse snelfietsroutenetwerk komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

Formulier

Omschrijving

Gemeenten of een samenwerkingsverband van gemeenten kunnen voor het aanleggen van een snelfietsroute(deel) een subsidie aanvragen. Ook voor het aanleggen of aanpassen van een kunstwerk, voetgangersvoorziening, bewegwijzering, markering of verlichting ten behoeve van de snelfietsroute kan subsidie worden aangevraagd.  

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

Een door alle betrokken gemeenten ondertekende bestuursovereenkomst snelfietsroutes met daarin afspraken over:

  1. Ontwerp
  2. Kwaliteitsniveau
  3. Kostenprognose
  4. Planning en fasering
  5. Risico's

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 2 (Snelfietsroutes) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 3 mei 2018 tot en met 1 juli 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 61.000.000.

Startdatum

03-05-2018

Einddatum

01-07-2024

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

04-03-2021