Samenvatting

Regio's (zijnde een samenwerkingsverband van gemeenten gericht op regiotaxi) kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het aanbieden van regiotaxi in onze provincie. Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van OV-ritten, het geven van bindend OV-advies, het organiseren van regiotaxi of de transitie van het organiseren van regiotaxi.  

Formulier

De regiotaxi is voor de provincie het vangnet voor het openbaar vervoer. De regiotaxi is voor gemeenten een vervoersvorm om invulling te kunnen geven aan het doelgroepen vervoer. Provincie en gemeenten werken hierbij samen in 5 regiotaxi regio’s.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
  • het project kan worden afgerond voor 1 januari 2023

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Regiotaxi) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 23 mei  2022 tot en met 4 november 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het beschikbare budget bedraagt: € 2.000.000 voor het uitvoeren van OV-ritten, € 500.000 voor het geven van bindend OV-advies, € 200.000 voor het organiseren van regiotaxi, € 170.000 voor de transitie van het organiseren van regiotaxi.

23-05-2022

04-11-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

09-08-2022