Samenvatting

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met wie de samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant 2016-2020 is gesloten kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het verrichten van personenvervoer met de regiotaxi voor vrije reizigers. Ook het geven van een bindend OV-advies en activiteiten die gerelateerd zijn aan de regiotaxi zijn subsidiabel.

Formulier

Omschrijving

De regiotaxi is voor de provincie het vangnet voor het openbaar vervoer. De regiotaxi is voor gemeenten een vervoersvorm om invulling te kunnen geven aan het doelgroepen vervoer. Provincie en gemeenten werken hierbij samen in 4 regiotaxi regio’s.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project voldoet aan de vereisten, zoals genoemd in de samenwerkingsovereenkomst;
  • het project kan worden afgerond voor 1 januari 2021.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Regiotaxi) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 7 januari 2020 tot en met 3 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode 2020 bedraagt als volgt:

  • aanbieden van regiotaxi: €500.000
  • het uitvoeren van ritten met de regiotaxi en het geven van bindend OV-advies: €1.500.000
  • aan regiotaxi gerelateerde activiteiten: €1.000.000 

Startdatum

07-01-2020

Einddatum

03-12-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

14-08-2020