Samenvatting

Regio's (zijnde een samenwerkingsverband van gemeenten gericht op regiotaxi)kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het aanbieden van regiotaxi in onze provincie. Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van OV-ritten, het geven van bindend OV-advies, het organiseren van regiotaxi of de transitie van het organiseren van regiotaxi.  

Formulier

Omschrijving

De regiotaxi is voor de provincie het vangnet voor het openbaar vervoer. De regiotaxi is voor gemeenten een vervoersvorm om invulling te kunnen geven aan het doelgroepen vervoer. Provincie en gemeenten werken hierbij samen in 5 regiotaxi regio’s.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  •  het project kan worden afgerond voor 1 januari 2022.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Regiotaxi) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 15 februari 2021 tot en met 3 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode 2021 bedraagt als volgt:

  • het uitvoeren van OV-ritten: €1.700.000
  • het geven van bindend OV-advies: €500.000
  • het organiseren van regiotaxi: €200.000
  • de transitie van het organiseren van regiotaxi: €340.000

Startdatum

15-02-2021

Einddatum

03-12-2021

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

22-02-2021