Samenvatting

Projecten die bijdragen aan het realiseren of verbeteren van recreatieve fietspaden om deze geschikt te maken voor utilitaire fietsers komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Utilitaire fietsers gebruiken de fiets om van of naar het werk, school of een niet-recreatieve voorziening te fietsen. 

Omschrijving

Gemeenten kunnen voor het realiseren of verbeteren van recreatieve fietspaden zodat deze geschikt worden voor utilitaire fietsers, een subsidie aanvragen. 

Voorwaarden

Voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in paragraaf 11 (Recreatieve fietsroutes voor utilitair medegebruik) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073)6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 2 januari 2019 tot en met 11 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2019 is €1.175.000.

Startdatum

02-01-2019

Einddatum

11-12-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-04-2019