Samenvatting

Brabantse gemeenten met één of meerdere overwegen die onderdeel uitmaken van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen kunnen subsidie aanvragen voor verbeteringen aan de overweg(en).

Formulier

Omschrijving

De komende jaren zal het spoor in onze provincie intensiever benut gaan worden. Hierdoor neemt de aandacht voor overwegen toe. De provincie participeert daarom in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Dit is een rijksprogramma met als doel om het aantal incidenten op overwegen of de kans daarop te verminderen door slimme kosteneffectieve maatregelen te treffen. 

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project heeft betrekking op een overweg die als geprioriteerde overweg staat vermeld op de LVO-lijst Noord-Brabant;of,
  • het project heeft betrekking op een overweg die vermeld staat op de LVO-lijst Noord-Brabant en niet is geprioriteerd, maar waarvan de verbetering wel een integraal effect heeft op een geprioriteerde weg;
  • het project wordt mede door de rijksoverheid gesubsidieerd.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 8 (Landelijk verbeterprogramma overwegen) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 4 januari 2016 tot en met 1 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €15.000.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €5.000.000.

Startdatum

04-01-2016

Einddatum

01-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

14-08-2020