Samenvatting

Bedrijven en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het verbeteren van het goederenvervoer. Denk hierbij aan projecten die alternatieven bieden voor andere vormen van vervoer dan over de weg.

Formulier

Omschrijving

De provincie Noord-Brabant stimuleert de inzet van duurzaam goederenvervoer, zoals vervoer over water en spoor. Op deze manier komt er minder goederenvervoer over de weg en kan de CO2-uitstoot beperkt worden en het vervoer veiliger worden.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project komt het goederenvervoer in de provincie Noord-Brabant ten goede;
  • een positieve en sluitende businesscase;
  • met het project is voor indiening van de subsidieaanvraag nog niet gestart.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 9 “Goederenvervoer” van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 2 januari 2018 tot en met 15 november 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €1.000.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van € 50.000 (verbeterprojecten) of €12.500 (onderzoeksprojecten) en een maximumbedrag van €250.000. 

Startdatum

02-01-2018

Einddatum

15-11-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

09-10-2018