Samenvatting

Bedrijven en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het verbeteren van het goederenvervoer. Denk hierbij aan projecten die alternatieven bieden voor andere vormen van vervoer dan over de weg.

Formulier

Omschrijving

De provincie Noord-Brabant stimuleert de inzet van duurzaam goederenvervoer, zoals vervoer over water en spoor. Op deze manier komt er minder goederenvervoer over de weg en kan de CO2-uitstoot beperkt worden en het vervoer veiliger worden.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project komt het goederenvervoer in de provincie Noord-Brabant ten goede;
  • een positieve en sluitende businesscase;
  • met het project is voor indiening van de subsidieaanvraag nog niet gestart.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 9 “Goederenvervoer” van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 8 januari 2019 tot en met 1 mei 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €1.000.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van € 50.000 (verbeterprojecten) of €12.500 (onderzoeksprojecten) en een maximumbedrag van €250.000. 

Startdatum

08-01-2019

Einddatum

01-05-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

15-04-2019