Samenvatting

Pilotprojecten die tot stand zijn gekomen in Mobility Lab 2021 komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Pilotprojecten die tot stand zijn gekomen in Mobility Lab 2021 komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

a. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

b. het project is gericht op de uitvoering van een pilot die een innovatie inhoudt op het gebied van mobiliteit;

c. de pilot, bedoeld onder b, is tot stand gekomen binnen het Mobility Lab. 

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §3 van de Subsidieregeling Verkeer en Vervoer. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Bij volgorde van binnenkomst: De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 124.995

01-09-2021

30-09-2021

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

08-11-2021