Samenvatting

Bent u van plan om werk uit te voeren of een evenement te organiseren op of dicht bij een vaarweg van de provincie? Dan moet u hiervoor bij een omgevingsvergunning aanvragen.

Formulier

Als u in, onder, over of dicht bij het water werk wilt uitvoeren of een evenement wilt organiseren, dan is het verstandig eerst te controleren wie de beheerder van deze vaarweg is. Is de vaarweg in beheer van de provincie, dan moet u bij de provincie een vergunning aanvragen.

Bij werk kunt u bijvoorbeeld denken aan het bouwen van viaducten, bruggen, een aanlegsteiger, een insteekhaven, tuinhuisjes enzovoort.

Bij evenementen kunt u bijvoorbeeld denken aan een zeilwedstrijd, een roeiwedstrijd, een triathlon, een survivalrace, een concert op het water enzovoort.

De voorwaarden voor een aanvraag zijn onder andere:

 • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een bouwwerk of activiteit verrichten in, onder of over een vaarweg.
 • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
 • Het te maken bouwwerk belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van de vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.

Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn:

Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal. 

U vraagt de vergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten (leges) verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Bent u het niet eens met onze beslissing over de vergunning? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

22-12-2023