Samenvatting

Op het water gelden regels over wat u mag vervoeren en hoe groot een schip mag zijn. Wilt u bijzondere goederen vervoeren over een vaarweg, zoals over een kanaal of een rivier? Of wilt u varen met een schip dat groter is dan toegestaan? Dan vraagt u een vergunning aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT).

Als u over water vervoert, dan gelden er regels voor wat u op uw schip mag vervoeren. Ook gelden er regels voor de grootte van uw schip. Wilt u iets bijzonders vervoeren? Of is uw schip groter dan volgens de regels is toegestaan? Dan moet u een vergunning aanvragen. De beheerder van de vaarweg bepaalt of u de vergunning krijgt.

Vaak vaart u over meerdere vaarwegen. Als deze vaarwegen verschillende beheerders hebben, moet u van al deze beheerders een vergunning hebben.

De voorwaarden voor het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een schip dat groter is dan is toegestaan over een vaarweg varen, of
  • U wilt met een schip met bijzondere goederen over de vaarweg varen.
  • De provincie beheert de vaarweg die u wilt gebruiken.
  • U heeft onderzocht of u de vaarweg kunt gebruiken.

De voorwaarden bij het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een vaartuig met afwijkende afmetingen gebruikmaken van een vaarweg of u wilt de vaarweg gebruiken voor een bijzonder transport.
  • De vaarweg die u wilt gebruiken is in beheer bij de provincie.

Dit beheer wordt uitgevoerd door het waterschap Brabantse Delta. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn:
Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

U vraagt de ontheffing aan bij het waterschap Brabantse Delta.

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of u een vergunning krijgt. De provincie mag deze termijn 1 keer verlengen.

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Zo vraagt u een ontheffing voor bijzonder vervoer aan:

  • U laat eerst onderzoeken of de vaarweg die u wilt gebruiken geschikt is voor uw vervoer. In het rapport dat u daarna ontvangt staan eventuele maatregelen die u moet nemen.
  • Daarna vraagt u de vergunning aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT). De beheerders van verschillende vaarwegen kijken met elkaar naar uw aanvraag voor ontheffing.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Dit kan binnen 6 weken na de uitspraak op uw bezwaar.

06-02-2023