Samenvatting

Op het water gelden regels over wat u mag vervoeren en hoe groot een schip mag zijn. Wilt u bijzondere goederen vervoeren over een vaarweg, zoals over een kanaal of een rivier? Of wilt u varen met een schip dat groter is dan toegestaan? Dan vraagt u een vergunning aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT).  

Als u over water vervoert, dan gelden er regels voor wat u op uw schip mag vervoeren. Ook gelden er regels voor de grootte van uw schip. Wilt u iets bijzonders vervoeren? Of is uw schip groter dan volgens de regels is toegestaan? Dan moet u een ontheffing van die regels aanvragen. U krijgt dan toestemming van de beheerder van de vaarweg om over het kanaal of de rivier te varen.

Vaak vaart u over meerdere vaarwegen. Als deze vaarwegen verschillende beheerders hebben, moeten deze allemaal een ontheffing geven.

De voorwaarden voor het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een schip dat groter is dan is toegestaan gebruikmaken van een vaarweg, of
  • U wilt met een schip met bijzondere goederen over de vaarweg varen.
  • De provincie beheert de vaarweg die u wilt gebruiken.
  • U heeft onderzocht of u de vaarweg kunt gebruiken.

De voorwaarden bij het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een vaartuig met afwijkende afmetingen gebruikmaken van een vaarweg of u wilt de vaarweg gebruiken voor een bijzonder transport.
  • De vaarweg die u wilt gebruiken is in beheer bij de provincie.

Dit beheer wordt uitgevoerd door het waterschap Brabantse Delta. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn:
Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

U vraagt de ontheffing aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT).

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Zo vraagt u een ontheffing voor bijzonder vervoer aan:

  • U laat eerst onderzoeken of de vaarweg die u wilt gebruiken geschikt is voor uw vervoer. In het rapport dat u daarna ontvangt, staan eventuele maatregelen die u moet nemen.
  • Daarna vraagt u de ontheffing aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT). De beheerders van verschillende vaarwegen kijken met elkaar naar uw aanvraag voor ontheffing.

01-01-2024