Samenvatting

Naar objecten of terreinen aan of nabij provinciale wegen kan worden verwezen door middel van borden, reguliere bewegwijzering of strokenborden.

Formulier

Omschrijving

Als u uw object of terrein wilt opnemen in de reguliere bewegwijzering of wilt aanduiden met behulp van een strokenbord, dan heeft u daarvoor op grond van de Verordening wegen Noord-Brabant 2010 een vergunning nodig. Voor objecten of terreinen met een toeristisch-recreatief karakter, zijn de borden uitgevoerd in de kleurstelling bruin-wit. Bewegwijzeringsborden voor andere objecten en terreinen zijn uitgevoerd in de kleurstelling blauw-wit.

Voorwaarden

De aanvraag moet zijn van een weg die van de provincie is. Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag past binnen de daarvoor gestelde normen. Hierbij wordt gekeken of dit in het belang is van de bescherming van de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg.

Contact

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, dient u een aanvraag in bij het college van Gedeputeerde Staten.

Termijn

Gedeputeerde Staten nemen in beginsel binnen een redelijke termijn een besluit op de aanvraag om advies.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit kunt u bezwaar indienen bij het Gedeputeerde Staten. Indien u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

14-11-2018