Samenvatting

Projecten die zich richten op het vergroten van de bestuurskracht en de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, komen in aanmerking voor subsidie.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil de bestuurskracht en de toekomstbestendigheid van gemeenten in Noord-Brabant vergroten. Zo kunnen zij de grote economische en maatschappelijke uitdagingen oppakken en het succes locaal laten doorwerken. 

Voorwaarden

 Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht op samenwerking of herindeling van gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant;
  • het project past binnen de provinciale beleidsdoelen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Download het aanvraagformulier en vul deze in. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar het postadres van de provincie.De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

Van 16 januari 2018 tot en met 28 september 2018 kunt u hiervoor subsidie aanvragen of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 100.000.

 

 

 

Startdatum

16-01-2018

Einddatum

28-09-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-05-2018