Samenvatting

Wilt u een uitweg of uitrit aanleggen vanaf een terrein naar een provinciale weg? Hier heeft u een omgevingsvergunning voor nodig. Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket online.

Formulier

Omschrijving

Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u het nodig vinden dat uw grond via een uitweg aangesloten wordt op een provinciale weg. U moet dan eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden

Soms kunt u de vergunning bij de gemeente aanvragen. Ook al gaat het om een provinciale weg. De gemeente vraagt dan advies aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten gaan bekijken of de vergunning gegeven kan worden. Hierbij kijken zij of de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijven.

Vanwege het verkeersgevaar neemt de provincie het verzoek alleen in behandeling als er geen andere uitwegmogelijkheden zijn. Per terrein is slechts 1 uitrit toegestaan. Hierbij bekijkt zij of de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijven.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan via het Omgevingsloket online.

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
Indienen doet u door het digitale aanvraagformulier in te vullen en dit digitaal te verzenden of uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Termijn

Gedeputeerde Staten nemen binnen 8 weken een besluit.

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Bijgewerkt

29-10-2019