Samenvatting

Validatiemetingen voor perspectiefvolle stalsystemen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Rechtspersonen, particulieren of een samenwerkingsverband daarvan kunnen voor innovatieve stalsystemen die validatiemetingen gaan uitvoeren voor een definitieve emissiefactor, een subsidie aanvragen. De provincie ziet de noodzaak om de vernieuwings- en innovatieslag in de veehouderij te versnellen. Veel innovaties lopen echter tegen een drempel aan bij het erkenningsproces van hun systeem. De verplichte metingen aan nieuwe stalsystemen kosten veel geld en die investeringen zijn bij open innovatie niet terug te verdienen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de emissiereductie wordt voor minimaal 75 % gerealiseerd aan de bron;
  • de validatiemetingen worden uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1 (Validatiemeting innovatieve stalsystemen) van de Subsidieregeling Transitie veehouderijen Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2019 tot en met 31 januari 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget is €750.000. Dit bedrag is gelijk verdeeld over 5 diercategorieën: varkens, melkvee, vleeskalveren, pluimvee en geiten.

Startdatum

01-02-2019

Einddatum

31-01-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-11-2019