Samenvatting

Veehouders in Oost en Midden Brabant die hun stallen willen vergroten om hun dieren meer ruimte te geven voor een beter dierenwelzijn komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

U kunt subsidie aanvragen als u onder een gecertificeerd keurmerk voor dierenwelzijn wilt gaan produceren of dat al doet en het dan nodig is uw stallen uit breiden. U moet in het bezit zijn van het gecertificeerde keurmerk is of het hebben aangevraagd. De gecertificeerde keurmerken die in aanmerking komen zijn vastgelegd in bijlage 5 van de regeling.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • alleen de extra staloppervlakte die nodig is om te voldoen aan het gecertificeerde keurmerk voor dierwelzijn komt in aanmerking voor subsidie;
  • het gecertificeerde keurmerk vereist minimaal 10% meer staloppervlakte dan nodig is voor gangbare productie;
  • het project moet worden uitgevoerd in Midden en Oost Brabant.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §4 (Investeren in dierenwelzijn) van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 25 februari 2020 tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.000.000.

De hoogte van de subsidie is maximaal €30 per vierkante meter extra staloppervlakte tot een maximum van € 100.000 per project. Er worden geen subsidies lager dan € 5.000 verstrekt. 

Startdatum

25-02-2020

Einddatum

31-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

14-08-2020