Samenvatting

Innovatieprojecten gericht op het ontwikkelen van een Brabantse biodiversiteitsmonitor voor melkveehouders die de biodiversiteit versterken, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Een agrarisch collectief of een samenwerkingsverband daarvan kunnen voor innovatieprojecten die zorgen voor het ontwikkelen van een Brabantse biodiversiteitsmonitor voor melkveehouders, een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

  • het project wordt voor tenminste 80% uitgevoerd in het pilotgebied Van Gogh Nationaal Park;
  • het project is gericht op het versterken van de biodiversiteit door het uitvoeren van innovatieprojecten met betrekking tot de ontwikkeling van een Brabantse biodiversiteitsmonitor voor melkveehouders;
  • het project komt ten goede aan het platteland of de agrarische sector in de provincie Noord-Brabant.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §5 van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. 

U kunt een aanvraag indienen binnen de tenderperiode van 1 juni 2022 tot en met 1 september 2022

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is € 1.550.000.

01-06-2022

01-09-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

01-09-2022