Samenvatting

Objecten of terreinen aan of vlakbij provinciale wegen worden aangegeven met borden, reguliere bewegwijzering of strokenborden. Wilt u dat uw object of terrein ook op een bord langs de weg staat? Dan kan dit op de reguliere bewegwijzering of door een strokenbord. U heeft daar een vergunning voor nodig. Voor toeristische of recreatieve objecten of terreinen zijn er bruin-witte borden. Bewegwijzeringsborden voor andere objecten en terreinen zijn blauw-wit.

Formulier

Omschrijving

Een strokenbord is een bord langs de weg dat een gebouw of terrein aangeeft. Het gebouw of terrein ligt aan of vlakbij een provinciale weg. Er zijn 2 soorten borden: bruin-witte borden verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming blauw-witte borden verwijzen naar: een bedrijf een bedrijventerrein een instelling Wilt u een met een strokenbord verwijzen naar uw bedrijf of instelling langs de weg? U heeft daar toestemming van de provincie voor nodig.

Voorwaarden

U kunt alleen een aanvraag doen voor een weg die van de provincie is. Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij wordt gekeken of de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijft. Als dit niet het geval is, verlenen de Gedeputeerde Staten geen vergunning.

De voorwaarden voor het krijgen van toestemming voor een strokenbord zijn onder andere:

  • de periode van openstelling
  • de aantallen bezoekers
  • het type weg waarvoor het verzoek wordt gedaan
  • de afstand van de bestemming tot die weg

Houd ook rekening houden met de provinciale regels voor bewegwijzering. De provincie bekijkt of de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de weg niet in gevaar komen.

Contact

Een vergunning vraagt u aan bij het college van Gedeputeerde Staten.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de provincie eenmaal verlengen.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar indienen bij de provincie. Als u het niet eens met de uitspraak, dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

01-11-2019