Samenvatting

Projecten die de gehandicaptensport stimuleren door middel van het organiseren van een side event gericht op Uniek sporten komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Rechtspersonen die een sportevenement organiseren kunnen voor projecten die zorgen voor het stimuleren van de gehandicaptensport, een subsidie ontvangen. Zij dienen hiervoor een programma met activiteiten op te zetten naast het formele programma van het sportevenement. Deze activiteiten zijn gericht op sporten voor mensen met een beperking en chronisch zieken (zgn. Uniek sporten).

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor subsidieverlening is:

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

  1. een regionaal sportloket Uniek sporten, en;
  2. een zorginstelling, en;
  3. een sportaanbieder, en;
  4. mensen met een beperking welke de desbetreffende sport op het side event kunnen beoefenen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง1 (Side events Uniek sporten 2020) van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 9 april 2020 tot en met 1 november 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €55.000.

Startdatum

09-04-2020

Einddatum

01-11-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

14-08-2020