Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het gebruik van licenties voor ITS-diensten.

Formulier

IT-leveranciers en transporteurs kunnen voor projecten die gericht zijn op het gebruik van licenties voor ITS-diensten een subsidie ontvangen.  

Voorwaarden voor projecten gericht op het gebruik van licenties:

  • Licentie betreft een ITS-dienst die via de standaard FMS-ITS koppeling wordt geïmplementeerd
  • Licenties hebben betrekking op voertuigen uit eigen vloot
  • IT-leverancier kan voor meerdere transporteurs (minimaal twee) licenties aanvragen.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

27 september 2023 t/m 14 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor projecten gericht op het gebruik van licenties voor ITS-diensten is €1.000.000

De bedraagt € 70 per licentie met een maximum van € 100.000.

01-09-2022

14-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

26-09-2023