Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

  1. het beschikbaar en schaalbaar maken van ITS-diensten die in bestaande logistieke in-truck oplossingen worden geïntegreerd;
  2. het gebruik van licenties voor ITS-diensten.

Het is mogelijk om voor beide onderdelen subsidie aan te vragen. Hiervoor dient u echter per onderdeel een aparte aanvraag in te dienen.

Formulier

IT-leveranciers en transporteurs kunnen voor projecten die gericht zijn op het beschikbaar en schaalbaar maken van ITS-diensten of het gebruik van licenties voor ITS-diensten een subsidie ontvangen.  

Beschikbaar en schaalbaar maken van ITS-diensten:

  • Aanvrager toont aan dat hij sinds 1 januari 2022 logistieke in-truck oplossingen levert
  • ITS dienst bestaat uit minimaal twee toepassingen, waarvan minimaal één toepassing gerelateerd is aan slimme verkeerslichten
  • ITS dienst wordt via de standaard FMS-ITS koppeling geïmplementeerd

Gebruik van licenties:

  • Licentie betreft een ITS-dienst die via de standaard FMS-ITS koppeling wordt geïmplementeerd
  • Licenties hebben betrekking op voertuigen uit eigen vloot
  • IT-leverancier kan voor meerdere transporteurs (minimaal twee) licenties aanvragen.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

U kunt een aanvraag indienen voor het beschikbaar en schaalbaar maken van ITS-diensten die in bestaande logistieke in-truck oplossingen worden geïntegreerd van 1 september 2022 tot en met 1 februari 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. U kunt een aanvraag indienen voor het gebruik van licenties voor ITS-diensten van 1 september 2022 tot en met 31 juli 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor projecten gericht op het beschikbaar en schaalbaar maken van ITS-diensten die in bestaande logistieke in-truck oplossingen worden geïntegreerd is €300.000. Het totaal beschikbare budget voor projecten gericht op het gebruik van licenties voor ITS-diensten is €700.000.

De bijdrage bedraagt maximaal € 100.000.

01-09-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

14-10-2022