Samenvatting

De provinciale risicokaart geeft een beeld van risico's in de leefomgeving. De provincie moet de risicokaart beheren en onderhouden. De gegevens komen van het Rijk, gemeenten, waterschappen en de provincies.

U kunt de risicokaart online bekijken.

Inwoners kunnen de risicokaart bekijken. Wilt u bijvoorbeeld weten of een bedrijf in uw woonwijk met gevaarlijke stoffen werkt? Wilt u weten hoe het zit met het LPG-tankstation aan het einde van de straat? Loopt u risico om getroffen te worden door hoog water? Al deze informatie vindt u terug in de risicokaart.

Voor professionals die werken in de vakgebieden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving en rampenbestrijding biedt de risicokaart extra informatie. Het doel van de risicokaart is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Voor professionals om overheidsinstanties te ondersteunen bij het weghalen van risico’s voor de veiligheid, het voorkomen van onveilige situaties en het voorbereiden op onveilige situaties.

U kunt de gegevens op kaart online via de Atlas van de Leefomgeving bekijken. Op www.risicokaart.nl zijn hiervoor handige linkjes opgenomen.

22-12-2023