Samenvatting

In de meeste gevallen moet u aan de provincie belasting betalen voor het onttrekken van grondwater. Hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt. U kunt de aangifte doen bij de provincie.

Voor het onttrekken van grondwater kan de provincie geld vragen in de vorm van een provinciale belasting.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoeveelheid grondwater die u gebruikt. De provincie gebruikt hiervoor de gegevens in het Landelijk Grondwater Register (LGR).

De provincie houdt er bij het opleggen van de belasting rekening mee of u het water infiltreert. Dat betekent dat u het water in de bodem brengt en daarmee het grondwater aanvult. U hoeft voor sommige vormen van onttrekken geen belasting te betalen. Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater voor landijsbanen, het schoonmaken van het grondwater en het onttrekken voor koude- en warmteopslag in de bodem.

U heeft kans dat u belasting moet betalen als u grondwater onttrekt.

U hoeft géén belasting voor het onttrekken van grondwater te betalen als:

  • u grondwater onttrekt in opdracht van gemeente, waterschap, provincie of het Rijk
  • u grondwater onttrekt voor een open bodemenergiesysteem
  • u grondwater onttrekt voor het schoonmaken van vervuilde bodem of vervuild grondwater
  • u grondwater onttrekt voor landijsbanen
  • u grondwater onttrekt voor het ontwateren of afwateren van gronden
  • u grondwater onttrekt door een oevergrondwaterwinning

U moet aangifte doen bij de provincie waar u het water onttrekt.

23-01-2024