Samenvatting

Provinciale regels en verplichtingen staan beschreven in provinciale besluiten. U kunt provinciale besluiten gratis inzien op het provinciehuis.

Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

Nadere contactinfo: Dienstenplein van het provinciehuis, telefoon: 073 6808888

U kunt een afschrift verkrijgen van de besluiten van het provinciaal bestuur bij de provincie. Besluiten van provinciaal bestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden liggen voor een ieder kosteloos ter inzage op het provinciehuis of op een andere door provinciale staten te bepalen plaats.

Inzage via internet en op het provinciehuis is gratis.
Een afschrift kunt u tegen betaling aanvragen.

30-01-2023